Autor: tohecz

Blaze muži, který radu svévolníků nehledá (EZ 396)

Od té doby, co používáme ve sboru tento doprovod, stala se z této písně – dříve obávaného a neoblíbeného strašáka – píseň, kterou si lidé rádi zazpívají; je to snad tím, že se dá hrát svižně a doprovod dá vyniknout originální melodii. Doprovod je tříhlasý, stejně jako předehra, kterou ovšem samozřejmě není nutné použít. EZ396_Blaze_muzi_ktery_radu_svevolniku_nehleda_170930.pdf

Read More Blaze muži, který radu svévolníků nehledá (EZ 396)