O doprovodech

Doprovody jsou víceméně všechny myšleny jako varhanní spíše než klavírní, nicméně je lze obvykle hrát i na klavír.

Na varhany je lze hrát obvykle ve všech základních provedeních:

  • bez pedálu na jeden manuál, často je pak třeba tenor vzít pravou rukou,
  • s pedálem na jeden manuál: cantus firmus s altem pravou rukou, tenor levou, a bas v pedálu,
  • s obigátním cantem firmem hraným pravou rukou na hlavním manuálu, altem a tenorem levou rukou na vedlejším manuálu, a basem v pedálu.

Vyjímku tvoří doprovody napsané na 3 linky, ty vyžadují hru na varhany s pedálem.

Poznámka k obligátnímu cantu firmu

Jsou-li doprovody hrané s obligátním cantem firmem, prosím o rozvádění citlivých tónů v altu: Je-li poslední tón fráze v sopránu o malou sekundu od předposledního tónu altu, je nutné jej zahrát v obou hlasech, například v písni č. 244 Pán Bůh je přítomen:
se tak hraje jako

Značení

V rámci přehlednosti u starých a dalších nápěvů, kde zpěvník a chorálník nepoužívají žádné taktové čáry, jednotlivé fráze odděluji přerušovanou čarou. Jednak to sám považuji za přehlednější pro čtení, a také to vyjasňuje platnost béček, křížků a odrážek, které jsou prostě „od čáry do čáry“.

Text (obvykle první sloky) je úmyslně mimo osnovu, protože není zásadní pro interpretaci, ale pomáhá pro rychlou orientaci v notách.

Odchylky od zpěvníku

V několika situacích se odchyluji od zpěvníku. Může se jednat například o:

Nejasnosti, překlepy, dotazy, náměty atd.

Vše můžete směřovat na můj mail. Díky.