O doprovodech

Doprovody, které zde zveřejňuji, vznikají – dalo by se říci – náhodou či snad dokonce pomatením smyslů. Zveřejňuji je proto, že věřím, že třeba někomu budou ku prospěchu při hře na klavír či varhany ve shromáždění, při chválení Boha písní a hudbou. Velkou motivací pro to, abych doprovody začal sepisovat, byl varhanický kurs Českobratrské církve evangelické v roce 2011, pořádaný Láďou a Ester Moravetzovými; za jejich usilovnou a trpělivou práci s námi – varhaníky a vůbec hudebníky v církvi – jim patří veliký dík.

Jak doprovody hrát

Následujících několik vět se týká především klavírních doprovodů. Obecně jsem při doprovázení písní příznivcem dodržování rytmu písně; především u písní hraných na klavír či na kytaru to považuji za velmi zásadní, posluchač a zpěvák v jedné osobě musí dobře cítit, jak klavírista zamýšlí rytmus písně. Proto má velká část mých doprovodů výrazný rytmický bas; tam, kde tomu tak je, prosím, aby byl bas hrán rytmicky velmi přesně, píseň pak bude velmi dobře plynout. Důležité také je, aby doprovod dobře vystihnul náladu písně, i proto se snažím k notám dodávat i nahrávky, přestože jejich pořizování není mojí silnou stránkou a písně jdou zahrát i lépe. Nicméně, každý může s mými notami při liturgickém hraní nakládat podle svého.

Poznámky k notovým zápisům

  • accel. – accelerando, zrychlit tempo.
  • blues – klidné, ležérní tempo.
  • coda (𝄌) – je-li označeno, přechází se v tomto místě doprovodu na závěr.
  • medium swing – při medium swing se dvojice osmin hrají na triloly; první osmina ve dvojici je delší než druhá, přibližně v poměru 2:1.
  • simile – hrát obdobně, většinou u pedálu či přízvuků.
  • sub. p – subito piano, náhlé ztišení.
  • walking bass – kráčející bas, metoda hry levou rukou, která hraje vlastní víceméně melodickou linku, ovšem v pravidelném rytmu (např. každou čtvrťovou dobu), a většinou bez výrazných přízvuků.

Sazba not

Noty sázím v typografickém systému LilyPond se svojí vlastní jednoduchou nadstavbou v Pythonu. Jde o systém ideově vycházející z LaTeXu, je to na něm poznat. Není „klikací“ – vše se zapisuje do textového souboru pomocí všemožných značek, trochu jako v HTML, jen s tím rozdílem, že sazba not je velmi komplexní proces. To vede k tomu, že noty nejsou vysázené úplně přesně tak, jak bych si přál. Doufám, že se i přesto dají dobře číst.