Tom Hejda

Jsem „dvorním varhaníkem“ sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Jižním Městě. Hudebního vzdělání se mi dostalo na Základní umělecké škole Jižní Město ve třídách Aleny Roskotové a Lindy Kučerové (dnes Winterové) a poté i na Základní umělecké škole Praha 7 ve třídě Emila Hradeckého. Už odmala jsem tíhnul k hraní písní, především z populárních Já Písniček. I to vedlo mou první učitelku klavíru Alenu Roskotovu k tomu, aby mě doporučile do jazzové třídy Lindy Kučerové. Když jsem dokončil druhý cyklus, moje druhá paní učitelka akorát odcházela na mateřskou, a já jsem se na doporučení kamaráda z gymnázia dostal k panu učiteli Hradeckému.

Ke hraní v kostele jsem se dostal kolem roku 2006, kdy jsme jako sbor byli v provizorních prostorách bez varhan, pouze s klavírem, a já jsem tu a tam svou hrou vypomohl. Současně jsem občas hrál na kytaru na mládežnických akcích. Pevnější rysy však mé hraní dostalo až s otevřením nového kostela a reinstalací varhan. Od té doby hraji na Jižním Městě s větší a větší pravidelností.

K našemu nástroji na Jižním Městě: V kostele máme velmi neobvyklé varhany. Jde o anglický jednomanuálový nástroj s linkovaným pedálem (bez vlastních rejstříků) z konce 19. století. Nástroj je neobvykle vybaven:

  • Bourdon 16′ (v rozsahu C velké až C malé);
  • Stop Diapason Bass 8′ (kryt v rozsahu C velké až H velké);
  • Open Diapason 8′ (kryt v rozsahu C malé až E“‘);
  • Claribel Flute 8′ (osmistopá flétna v rozsahu C malé až E“‘);
  • Flute 4′ (čtyřstopá flétna v rozsahu C malé až E“‘);
  • Principal 2′ (dvoustopý principál v plném rozsahu, C velké až E“‘);
  • Mixture (pokud se nemýlím 3 nebo 4stopá mixtura v plném rozsahu).

Pedál má 20 kláves (C velké až G malé), manuál má 53 kláves (C velké až E“‘).

Civilním zaměstnáním jsem odborný asistent v matematice na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Kromě toho se dlouhodobě věnuju skautingu jako vedoucí v rámci Junáka – českého skauta.